Terma & Syarat:

1. Kempen ini sah hingga 31 Disember 2021.

2. Tambah nilai minimum sebanyak RM300 (tiga ratus ringgit) layak mendapat BONUS kredit RM15 (Lima belas ringgit). Tambah nilai perlu dilakukan dengan 1 transaksi sahaja.

3. Bonus kredit bernilai RM15 (lime belas ringgit) hanya sah untuk pengguna yang pertama kali tambah nilai dengan alamat pendaftaran di Kuala Lumpur dan Selangor sahaja.

4. Bonus akan dikreditkan ke dalam akaun anda dalam masa 48 jam.

4. Bonus adalah terhad untuk membeli produk FMCG, servis tambahan dan digunapakai di Runcit Hero platform sahaja. 

5. Bonus tidak boleh ditukar ke wang ringgit atau pindah milik.

6. Runcit Hero (Wira Runcit Sdn Bhd) mempunyai hak untuk menukar, meminda dan/atau mengubah suai mana-mana Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini dari semasa ke semasa dan sebarang perubahan akan diberi notis terlebih dahulu dan diumumkan dalam laman sesawangwww.runcithero.my.

Semua Maklumat Adalah Hakcipta Terpelihara © 2021 Wira Runcit Sdn Bhd