Terma & Syarat:

1. Kempen ini sah dari 11 – 21 September 2021.

2. Tambah nilai minimum sebanyak RM200 (dua ratus ringgit) untuk melayakkan penyertaan cabutan bertuah.

3. Sebanyak 5 pemenang cabutan bertuah akan dipilih secara rawak.

4. Pemenang cabutan bertuah akan menerima isebanyak RM58 yang akan dikreditkan ke dalam HeroPay Wallet pada 30 September 2021.

5. Pemenang akan diumumkan di sosial media platform Runcit Hero dah juga melalui panggilan telefon.

6. Hadiah tidak boleh ditukar ke wang ringgit atau pindah milik.

7. Runcit Hero (Wira Runcit Sdn Bhd) mempunyai hak untuk menukar, meminda dan/atau mengubah suai mana-mana Terma dan Syarat yang ditetapkan di sini dari semasa ke semasa dan sebarang perubahan akan diberi notis terlebih dahulu dan diumumkan dalam laman sesawang www.runcithero.my.